De boede i vor by i 1787

Fæstere under Tøystrup Gods

1. Familie
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested.
Mads Pedersen, 42, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Zidsel Andersdatter, 57, Gift, Madmoder
Jørgen Rasmussen, 23, Ugift, Barn af 1. Ægteskab
Mariane Rasmusdatter, 20, Ugift, Barn af 1. Ægteskab
Rasmus Pedersen, 26, Ugift; Tjenestefolk, National Soldat
Niels Hansen, 17, Ugift, Tjenestefolk
Mariane Larsdatter, 14, Ugift, Tjenestefolk.
Familien beboede gaard nr.7, som lå umiddelbart syd for Lørupgaard og som i 1837 blev flyttet ud i Egsmarken og kaldet Risenlund.
Zidsel Andersdatters 1. mand var Rasmus Hansen, som døde i maj 1772, 61 år gammel.
Skifte efter Rasmus Hansen: Tøystrup Skifteprotokol 1763 – 1790 imag.90
Enken Zidsel Andersdatter blev efterfølgende trolovet med den 28 årige Mads Pedersen fra Ryslinge den 20 apr.1773 og viet den 19 nov.1773 i Ryslinge Kirke.
Zidsel Andersdatter havde 9 børn med Rasmus Hansen, men ingen i sit 2. ægteskab.
Zidsel Andersdatter døde den 08 maj 1792.
Skifte efter Zidsel: Tøystrup Skifteprotokol 1790 – 1816 imag.20,26,37-39
Skiftedokumentet er transkriberet og gengivet her på hjemmesiden. Se i Menuen nederst: Skifte Act
Mads Pedersen giftede sig igen. Den 27 juni 1792 blev han trolovet med Anne Rasmusdatter fra Ravndrup i Gislev sogn. De blev viet den 10 aug 1792 i Gislev Kirke. Mads Pedersen frikøbte gården i 1802 fra Tøystrup Gods. De havde 2 døtre og en søn. Sønnen Rasmus Peersen Madsen var ejer af gården, da den i 1837 blev udflyttet til Egsmarken og kaldet Risenlund.

2. Familie
Rasmus Nielsen, 35, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Margrethe Rasmusdatter, 40, Gift, Madmoder
Hans Jensen, 7, Ugift, Barn af 1. Ægteskab
Rasmus Jensen, 5, Ugift, Barn af 1. Ægteskab
Kirsten Jensdatter, 13, Ugift, Barn af 1. Ægteskab
Maren Jensdatter, 8, Ugift, Barn af 1. Ægteskab
Jens Rasmussen, 3, Ugift, Barn af 2. Ægteskab
Sophie Rasmusdatter, 1, Ugift, Barn af 2. Ægteskab
Anders Rasmussen, 29, Ugift, Tjenestefolk, National Soldat
Niels Rasmussen, 17, Ugift, Tjenestefolk
Familien beboede Gaard nr.9 i Krogenden nu kaldet Krogensgaard.
Margrethe Rasmusdatter var enke efter Jens Hansen, som døde 18. februar 1784, 43 år gl..Han var søn af Hans Mortensen, som i mange år var fæster på Krogensgaard. Enken blev trolovet med ungkarl Rasmus Nielsen allerede den 24. feb. og viet 02. apr.1784.
De opgav driften af gården i 1787 i forbindelse med fællesskabets ophør ved udskiftningen af landsbyen og flyttede til et husmandssted i Ryslinge, som også hørte under Tøystrup.
Skifte efter Jens Hansen: Tøystrup Skifteprotokol 1763 – 1790 imag.137 (FS)

Gården blev nu fæstet af et nygift par som tjente på Tøystrup. Niels Hansen som var kudsk og Anna Nielsdatter var mejerske. De blev trolovet den 02 okt.og viet den 15 nov. 1788 i Ryslinge Kirke. Deres forlovere var Hans Hansen i Stubbendrup gården i Søllinge sogn (Brudgommens Morbroder) og Hans Knudsen i Eskildstrup (Brudgommens Fader)

3. Familie
Hans Hansen, 61 år, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Maren Hansdatter, 38 år, Gift, Madmoder
Hans Hansen, 17 år, Ugift, Barn af 2. Ægteskab
Kirsten Hansdatter, 12 år, Ugift, Barn af 2. Ægteskab
Anna Kirstine Hansdatter, 9 år, Ugift, Barn af 2. Ægteskab
Birthe Hansdatter, 5 år, Ugift, Barn af 2. Ægteskab
Christen Hansen, 3 år, Ugift, Barn af 2. Ægteskab
Anders Jensen, 32 år, Ugift, Tjeneste Karl, National Soldat
Familien beboede gård nr.6, som senere blev kaldt Lørupgaard.
Hans Hansens 1. kone var Anna Kierstine Christensdatter, datter af Christen Ibsen, som var fæster på Lørupgaard før Hans Hansen.
Anna Kierstine døde den 01 jan. 1770 fra 5 børn alle sønner jfr. Skifteprotokol (Tøystrup Skifter 1763 – 1790 imag. 47). Hun blev begravet den 10 jan.1770
1) Hans Hansen 14 år, 2) Christen Hansen 11 år, 3) Anders Hansen 9 år, 4) Ib Hansen 7 år; 5) Rasmus Hansen 4 år, 6) Jens Hansen 1½ år.
Hans Hansen giftede sig igen. Den 18 apr.1770 blev han og Maren/Mariane Hansdatter af Lørup trolovede, de blev viet den 29 juni 1770 i Ryslinge Kirke.
Christen Ibsen døde den 3. Juni 1771 i sin alders 71 år.

4. Familie
Hans Larsen, 54 år, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Anne Nielsdatter, 69 år, Gift, Madmoder
Karen Hansdatter, 28 år, Ugift, Datter af 1. Ægteskab
Anne Pedersdatter, 6 år, Ugift, Madmoderens Datterdatter
Lars Andersen, 31 år, Ugift, Tjeneste Karl
Lars Mortensen, 15 år, Ugift, Tjeneste Karl
Familien beboede Gård nr.8, som blev kaldt Herredsfogedgaarden.
Datteren Karen Hansdatter blev gift med Lars Andersen den 16 nov.1787, den 06 jan.1788 blev deres datter Anne døbt.

Fæstere under Krumstrup Gods

5. Familie
Slægten på denne Fæstegård stammer fra Gislev sogn. Claus Pedersen og Maren Jensdatter blev viet den 13. jan. 1718 i Gislev Kirke. De boede på en fæstegård i Sandager under Krumstrup Gods. Deres søn Jens Clausen, som var født omk. 1725 blev viet til Gertrud Hansdatter i Gislev Kirke den 14. feb. 1749. På et tidspunkt herefter flyttede de fra Sandager til fæstegård nr. 3 i Lørup bye.
Ved folketællingen i 1787:
Jens Clausen, 61 år, Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer
Giertrud Hansdatter, 62 år, Gift, Madmoder
Hans Jensen, 33 år, Ugift, Deres søn
Jens Pedersen, 5 år, Ugift, Deres Datters uægte Barn
Ædel Ellersdatter, 12 år, Ugift, Tjenestepige
Familien beboede Gård nr.3, der lå nærmest Kapelstomten. Ved udflytningen i 1787/88 blev den flyttet ud i Egsmarken lige syd for Hveenegården og blev kaldt Kildegaard, Nogen kaldte den også for Prangergaarden.
Omkring 1830 var gården ejet af Jens Clausens sønnesøn Hans Hansen også kaldet Hans Lørup, som var kvæghandler.
I 1839 solgte han gården til Per Persen i Kapelgaarden og flyttede til en større gård i Indslev sogn. Per Persen nedrev bygningerne og lagde jorden ind under Kapelgaarden.

6. Familie
Peder Nielsen 49 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeb.
Anne Hansdaatter 40 Gift Madmoder
Hans Pedersen 13 Ugift deres Børn
Karen Pedersdaatter 11 Ugift deres Børn
Dorthe Pedersdaatter 7 Ugift deres Børn
Anne Maria Pedersdaatter 5 Ugift deres Børn
Christen Andersen 32 Ugift Tienestekarl
Familien beboede gård nr.5, der lå lige syd for Kapelgaarden og senere blev flyttet over på Østertofte skifte nord for vejen til Krumstrup, nu Mølledamsvej 6
Peder Nielsen var født i 1740 i Lørup som ældste søn af Niels Pedersen og Karen Hansdatter i gård nr.10, der lå ved bygaden ved siden af bystævnet (senere udflyttet til Lørup hede som Brændehavegaard)
Peder Nielsen blev gift med Anne Hansdatter i Gislev Kirke i okt. 1772. Hvornår Peder Nielsen har overtaget fæstet af gård nr.5 er ikke opklaret, idet Krumstrups fæsteprotokoller ikke er opbevarede. Hvem der tidligere har været fæstere af gården kan således heller ikke vides.