Landsbyen Lørup

Landsbyen Lørup
er beliggende i den vestlige del af af det tidligere Ryslinge sogn i Gudme herred i Svendborg amt og indtil 2007 i Ryslinge kommune i Fyns amt.
Nu er Lørup kun en lille plet på landkortet, men en levende landsby i den store Faaborg – Midtfyns kommune.

I fordums tid var Lørup den næst største landsby i Ryslinge sogn med mange aktiviteter.
Efter 2. verdenskrig og ca. 3 årtier frem var her en købmandshandel, en slagterbutk, et lille bryggeri, en smedie, et snedkerværksted, et bødkerværksted og savværk, en maskinstation, et kontrolhønseri, en marskandiserforretning, et andelsfryseri, en forskole, 4 landbrug og 4 husmandsbrug.

Nu er her kun en lille metalvirksomhed, et lille savværk, en farvehandel og et mindre regnskabs- og revisionskontor.

Lørup består i dag af 31 husstande/ejendomme med ca. 90 beboere.

Sådan er det nu i begyndelsen af det 2. årtusinde. Vi har gransket i historien om tiden, der gik forud.

Lørup i nov. 2007