Lørup Beboerforening

Lørup beboerforening er stiftet i oktober 1997 af en kreds af beboere i Lørup. Det begyndte egentlig med, at nogle beboere på Kapelvej og Mølledamsvej mødtes en aften for at drøfte mulighederne for at lave en legeplads til børnene i Lørup. Her opstod ideen til at danne en beboerforening i Lørup.
Med en beboerforening kunne man tilgodese en større kreds af beboere end bare børnefamilierne og lave flere aktiviteter, f.eks. høstfesten. Desuden ville man også have mulighed for at søge midler hos fonde og hos kommunen til etablering af legeplads og hvad der ellers måtte være af ønsker.
Der blev rundsendt en skrivelse, hvor man indvarslede til stiftende generalforsamling den 26. oktober 1997
Der var forinden udarbejdet et sæt vedtægter, som blev vedtaget med få ændringer på den stiftende generalforsamling den 26. okt 1997