Erindringer fra Lørup

Erindingsbilleder.

Døjtmosen:
Mon der endnu er nogen, der husker, at mose-strækningen fra Lørup ved Lørupvej 19 og ud til motorvejen i ældre tid blev kaldt Døjtmosen (Døjtmosi’)? Lige før Lørupvej 21 gik en smal hulvej ned til mosen, den hed Døjtvejen. På gamle kort over området forekommer navnet Döitmose, mens mosen på nye kort har fået navnet Dynden!

Kilden ved Døjtmosen:
Jeg kan huske, at der i 1930’erne og i begyndelsen af 40’erne var en kilde på sydsiden af mosen i marken ca. midtvejs mellem Lørupvej 21 og 23. Græsset omkring og neden for kilden var grønt og frodigt hele sommeren.
En hel sommer i 30’erne boede der her ved kilden en eneboer i en selvbygget hytte af blikplader og brædder. Ved efterårstid var han væk.
Aage Andreassen i Lørupvej 23 ejede dengang jorden mellem 21 og 23. Nogle somre senere havde han sumpbævere ved kilden. De stod i nogle trådbure direkte på græsset.

Tørveskær i Mosen:
Under anden verdenskrig 1940-45 blev der fremstillet tørv i mosen. Snedker Hans Erik Hansen Krogen 3 ejede moselodden nærmest vores eng. Han skar tørv i nogle år i 40’erne og benyttede vores eng til soltørring af tørven. Når tørvemassen var skåret ud og havde ligget en uges tid blev de stablet i små stakke til videre tørring. Efter en 4-6 ugers tid kunne tørvene køres hjem.

”Lunapark” i Lørup:
Et omrejsende tivoli stillede op et par uger hver sommer i nogle år lige før anden verdenskrig på et areal mellem Købmand Larsen Lørupvej 8 og Lørupvej 12. Villaen på Lørupvej 10 var endnu ikke bygget. Jeg husker endnu, at der var et par luftgynger, et par skydetelte, en ”kraftprøve” tombolaer og en masse kulørte lamper.

Dirt trackkørsel på motorcykel:
På Mølledamsvejs højre side efter Hans Lundsgaards hestefold på højde med den stejle bakke lå der på Krumstrups mark en Dirt track bane et år vistnok i begyndelsen af 50’erne. Her kørte man race på motorcykel m. sidevogn.

Skrevet af Johs.Westergaard