SIDSTE NYT

Er der nogen som ligger inde med nyheder af almen interesse for vor landsby, så kommer det med her under sidste nyt, hvis du sender en mail til
Webadministrator  mail@jensandreas.dk

De sidste tre arrangementer i år
Skt. Hans 2021
Traditionen tro samles vi på legepladsen på onsdag for at fejre Sankt Hans. Vi gør ligesom sidste år, hvor hver familie medbringer mad og drikke til sig selv og så spiser vi fælles kl. 18.00. Grillen vil selvfølgelig blive tændt i god tid. Alle skal desuden selv medbringe service, tæppe/bord og stole.
Vi tænder bålet og synger kl. 20.00
Vi glæder os til at vi skal samles på årets længste dag, og krydser fingre for sol og sommer.
De bedste hilsner fra Lørup Beboerforening

Generalforsamling 2021
Dagsorden og orientering fra bestyrelsen
Bemærk indbetaling af kontingent!
Klik og læs!

Indkaldelse til generalforsamling i Lørup Beboerforening 2021

Høstfest 2020
Ang. Høstfest
Høstudvalget har besluttet at aflyse høstfesten den 10 oktober, grundet Covid 19.
Vi kommer stærkt tilbage igen til næste år.
Mvh høstfestudvalget.

Generalforsamling 2020
Dagsorden og orientering fra bestyrelsen
Bemærk indbetaling af kontingent!
Klik og læs!

 

Rejsegilde på “Højvang”
De fremtidige beboere på Højvang: Kasper Nordtorp og Else-Marie V. Schjerning indbyder på FACEBOOK til et forsinket rejsegilde fredag den 14. februar 2020
Kl. 15.00 -18.00

Kære kommende naboer
Vi har igennem det sidste år været igang med renovering af Lørupvej 11 og nu håber vi snart at kunne flytte ind. De grove rammer er færdige og derfor vil vi rigtig gerne invitere jer til vores lidt forsinkede rejsegilde.
Vi håber at se jer til pølser, øl og sodavand😊

_____________________

Billeder fra begivenheden:

     

En festlig eftermiddag, hvor rigtig mange benyttede lejligheden til at kigge forbi for at hilse på og se de nye rammer for Else-Marie og Kasper, inden de om 1-2 mdr. flytter ind. 

 

Æblemostdag
OBS: Ændret ugedag!

Vi er desværre forhindret søndagene omkring afslutningen af september. Derfor afholdes æblemostdagen i år: 

Lørdag d. 28. september 2019 på Mølledamsvej 1 

Vi mødes som vanligt kl. 13. Efter mostarbejdet er der kaffe, æblemost, boller og kage. 

Hvis man ikke har været med før: Man medbringer sine nedfaldsæbler – helst nogenlunde rimelig stand – i spande, baljer eller trillebør, deltager i det fælles arbejde med at moste og kan tappe sin andel fra søndag aften. Mosten skal fryses ned eller varmebehandles. Udbytte: Ca. 0,4 l most pr. kg. æbler. 

I er også velkomne til at komme, selvom I ikke har æbler med. 

Ring eller send en sms og meld jer til på tlf. 30612010. 

Med venlig hilsen Tue & Hanne

Hent invitation her: ÆBLEMOSTDAG 2019

 

Høstfesten 2019
Indbydelse til høstfest i Lørup
lørdag d. 14. september kl 18 på Mølledamsvej 6.

Kære Lørup beboere
Høstudvalget håber, at beboerne i Lørup vil deltage i årets høstfest.
Medbring mad til et fælles tagselvbord, samt service og egen drikkelse.
Tilmelding senest d. 9. september til Allan på 40822390 el. Lars på 26702265
Vi ønsker hjælp til at dække bord og pynte op dagen før kl. 17.00. Ligeledes hjælp til oprydning dagen efter kl. 11.00
Pris er = 50 kr. pr. voksen.
Med venlig hilsen høstudvalget

Høstfesten 2018
Lars Galsgaard fra høstfestudvalget meddeler på Lørups Facebook side, at årets høstfest er udsat til november måned. Nærmere herom senere.

Brand i Lørupvej 18 (Løruphus)
Fyns Stifttidende den 29 oktober oplyser:
Fredag nat klokken 01.30 udbrød der brand i et hus på Lørupvej ved Ringe. Det oplyser Fyns Politi.
Branden fandt sted på husets førstesal og er formentlig opstået på grund af nogle problemer med relæer fortæller vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.
Ved branden skete der ifølge vagtchefen forholdsvis store skader på førstesalen både på grund af ilden og den efterfølgende slukning.

Indbrud i Krogen 2
Fyns Stiftstidende oplyser:
Det gik ikke så stille af, da der i tidsrummet fra torsdag den 20. oktober til søndag den 23. oktober var ubudne gæster i en villa på Krogen i Lørup.
Tyvene er kommet ind ved at knuse en rude i hoveddøren og har efterfølgende været rundt i hele huset.
Flere møbler og lamper er blevet ødelagt ved indbruddet.
Der er blevet stjålet et 32 tommer Sony fjernsyn ved indbruddet.

Høstfesten den 10.sep. 2016
Næsten 60 beboere (heraf 15-20 børn og unge mennesker) var mødt frem til den årlige høstfest i Lørup. Høstfesten holdtes i år igen hos familien Lundsgaard i Mølledamsvej 6 efter i en længere årrække at være afholdt på Mølledamsvej 3.
Nu var det Allan Lundsgaard der bød velkommen og dernæst foreslog, at man lige rejste sig og præsenterede sig med navn og bopæl i byen.
Der var som sædvanligt rigeligt af lækkert mad, som blev nydt i løbet af de næste par timer, mens snakken gik lystigt omkring bordene. Ind imellem blev der dog også tid til et par sange, først sang man: ”marken er mejet” med Tue Nielsen som forsanger. Derefter fulgte den traditionsrige høstvise om Lørup skrevet til høstfesten på Lørupgaard i september 1945.
Som annonceret i indbydelsen var der lagt op til, at der skulle danses efter spisningen. Dette blev imidlertid ikke til noget, uvist af hvilken grund. Den gode stemning fortsatte til langt ud på de små timer. En helt igennem vellykket høstfest ebbede ud og sluttede ca. 1.30 søndag morgen..
Referent: Johs. Westergaard
03.sep.2016
Husk tilmelding til Årets Høstfest på Mølledamsvej 6 den 10.sep. kl. 18.00 Sidste frist for tilmelding er i morgen den 04.sep. på mail: marlene.s.larsen@gmail.com eller sms til 42798602

14. aug 2016
Det forlyder, at “Højvang” er solgt til Per Nordtorp i Gultved til overtagelse pr. 1.sep.2016
22.juni 2016
Jeg sidder lige og læser i “Landbrug Fyn” og ser her, at “Højvang” er sat til salg for 16 mill. Kr
Ejendommen er til salg hos Nybolig Landbrug ved Gørtz og Jespersen i Aarup .
Den 10.mar.2016
Webadministrator
Jeg har aftalt med Jens Andreasen Lørupvej 23, at Jens overtager hvervet som administrator af denne hjemmeside, når jeg engang går fra borde.
Johs. Westergaard
Den 10.mar.2016
Hans Lundsgaard og Maj-Britt har købt en mindre ejendom på Mullerupvej i Kværndrup til overtagelse 1. april 2016
Den 14.feb.2016
Det forlyder fra pålidelg kilde, at Hans Lundsgaard og Maj-Britt, Mølledamsvej 6
flytter fra byen til maj. Hans’s søn og svigerdatter Allan og Mette overtager
derefter ejendommen.
25.10.2009
Jeg er i fuld gang med at flytte indholdet i den gamle hjemmeside over til den nye hj.side.
17.10.2009
Lørup beboerforening har fået ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside under Ryslinge lokalråd/fynsland.info har ikke fungeret optimalt i en periode, da siden ikke kunne opdateres. Fynslands.info’s pc-supporter kunne ikke lokalisere problemet, førend en ekstern konsulent foreslog, at det måske kunne være et kompabilitetsproblem på min PC’er. Det var det så. I mellemtiden var vi nået hen i juni måned, hvor Fynslands sekretær oplyste, at organisationen agtede at lukke deres hjemmeside pr.1.oktober. Der var egentlig ikke behov for den længere, da de fleste lokalråd havde lavet deres egen hjemmeside. Ryslinges nye hjemmeside kom på nettet i september, vi kunne måske få en enkelt underside der, men det var selvfølgelig helt utilstrækkeligt. Vi har derfor designet vor egen hjemmeside www.lørup.dk

28.11.2008
To nye virksomheder er kommet til Lørup.
Tidligere på året etablerede Dogsport.dk sig i lejede lokaler på Lørupvej 17, og nu pr.01.12.08 flytter INFOKO Lydbogsforlag v/ Maj-Britt Agerbæk ind på Mølledamsvej 6 i Hans Lundsgaards gamle kostald, som er blevet flot indrettet til formålet. INFOKO har indtil nu haft adresse i Tønder.
Mere herom lidt senere.
30.04.08
Som de fleste vel allerede har bemærket, har Energi Fyn påbegyndt arbejdet med etablering af fibernet i Lørup. Entreprenøren er Munck Forsyningsledninger a/s Nyborg.
Energi Fyn hed jo tidligere Effla (Elforsyningen for de fynske landdistrikter). Selskabet har i årtier leveret strøm til store dele af Fyn bl.a. til Midtfyns Elforsyning i Ringe, som jo forsyner Lørup med strøm.
27.03.08
Kirsten Larsen fra beboerforeningens bestyrelse oplyser, at dette års generalforsamling er berammet til den 26. maj kl.19.30 hos Hilde og Lars Galsgaard, Kapelvej 2.
På valg er Hilde Galsgaard og Hans Lundsgaard samt begge suppleanter Kurt Larsen og Anne Kristiansen.
Ifølge vedtægternes § 7 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 5 dage før.
30.01.2008
Fibernet i Lørup
Det er nu sikkert, at vi får fibernet i Lørup. Der er tilmeldt 36 husstande ud af 44-45 mulige. Første del af Krumstrupvej er også kommet med. Der vil snarest blive fremsendt ordrebekræftelse til de tilmeldte.
Energi Fyn regner med, at gravearbejdet vil gå i gang midt i april og at det vil vare 1½ til 2 måneder.
16.01.2008
Fibernet i Lørup
Der har her til aften været afholdt møde i Ryslingehallens cafeteria med Energi Fyn om fibernet i Lørup. Der var god tilslutning til mødet ca. 25 beboere var mødt frem + 2 repræsentanter fra Energi Fyn. E.F. fortalte om fibernettets forudsætninger, muligheder og fremtid. Mulighederne er foreløbig TV, telefoni og internet. E.F. udbyder ingen af delene, men de har aftale foreløbig med 3 udbydere af TV, tlf. og IT, så er det op til en selv at aftale/forhandle med en eller flere af disse udbydere.
Sidste frist for at tilmelde sig er 08.feb.2008. Såfremt der opnås tilstrækkelig tilslutning, vil der snarest herefter blive fremsendt kontrakt til dem, som er med i projektet.
07.01.2008
Fibernet i Lørup
Lars Galsgaard har netop været rundt i byen for at lodde stemningen for at få lagt fibernet ned i Lørup af “Energi Fyn”. Hvis der er min. 80 % tilslutning blandt ca.35 husstande vil udgiften blive 0,- kr. dette forudsat at man selv graver på egen matrikel. Hvis Energi Fyn også skal udføre dette, vil det koste 1750,- kr. Den månedlige udgift til E.F. vil herefter være 149,- kr. til drift og vedligeholdelse af nettet.
Der vil snarest blive afholdt møde med Energi Fyn hvortil alle beboere indbydes.
02.01.2008
Lørup’s hjemmeside er etableret medio december 2007. Webmaster er Johannes Westergaard, e-mail adr. jwk@loerup.dk
Hjemmesiden vil efterhånden blive udbygget med flere moduler (sider jfr. links i venstre side)