SIDSTE NYT

Er der nogen som ligger inde med nyheder af almen interesse for vores landsby, så kommer det med her under sidste nyt, hvis du sender en mail til
webadministrator, mail@jensandreas.dk

______

Kommende arrangementer i vores landsby
26. maj kl 15.00 Generalforsamling
16. juni kl. 10.00 Legepladsdag
23. juni kl. 17.00 Sct. Hans på legepladsen
Vi ses!
Hilsen Bestyrelsen
.

Invitation til møde vedr. Folkets Journalistpris 2024-03-21
Højskolerne, Efterskolerne og Friskolerne i Danmark gik i 2016 sammen om at skabe Frirummet – et fælles initiativ, der har til hensigt at styrke den demokratiske samtale. I den offentlige samtale belønnes den grove, den grænseløse og den højtråbende. Det resulterer i, at mange (ikke mindst unge) vender ryggen til traditionelle nyhedsmedier og trækker sig fra den offentlige debat. Det er selvsagt et problem for demokratiet.

Som et led i ambition om at bidrage til en positiv forandring har vi siden 2022 uddelt Folkets Journalistpris hvert år i forbindelse med grundlovsmøder i Ollerup. I 2023 vandt Zetland og i 2022 vandt Valgfolkefesterne (samarbejde mellem Fyens Stiftstidende, Fyens Amts avis og TV2Fyn). Selve prisen består af 50.000 kroner og et kunstværk af en yngre kunstner.

Mere om prisen her: https://frirummet.org/folkets-journalistpris/folkets-journalistpris-aabner-for-indstillinger-

Kort om Folkets Journalistpris

Folkets Journalistpris hylder journalistik, der inddrager målgruppen og styrker tilliden ved at folde nuancer ud og inspirere til refleksion og handling. Med prisen vil de frie skoler opfordre borgere til at stille krav til den journalistik, vi har – og til retningen for den offentlige samtale. Prisen er et stærkt signal om, at civilsamfundet vil i dialog med medier og magthavere om, hvilke rammer medierne skaber for den demokratiske samtale.

’Ungepanel’, ’folkepanel’ og ’fagpanel’ mødes i Ryslinge

Hvert år har et ’ungepanel’ (elever fra høj-, efter- og friskoler) været med til at kvalificere de nominerede. Som noget nyt ønsker vi også at invitere et ’folkepanel’ (repræsentanter fra lokalområdet, foreningsaktive osv. – på tværs af alder). Og her kommer derfor en forespørgsel:

Vi vil gerne sammensætte et folkepanel bestående af ca. 25 personer
den 21. marts på Ryslinge Efterskole 9.00 – 16.00

Mon det er noget for nogle gode folk fra Lørup at deltage i – eller kan I sende mig i retning af andre relevante? Jeg tager fat i jer, fordi I måske er i kontakt med folk, der vil have lyst til at deltage.

Dagen byder på oplæg om dét at bygge et argument, danne sin mening, navigere i en verden med deep fake og i det hele taget præmisserne for den offentlige samtale. Desuden skal deltagerne konkret forholde sig til de nominerede journalistiske produktioner (det kan være artikler, tv, podcast, radio osv.) for til slut at præsentere refleksionerne for en fagjury (I juryen for Folkets Journalistpris sidder: Peter Bro, professor i journalistik ved Syddansk universitet, Ulrik Haagerup, direktør for Constructive Institut, Cathrine Gyldensted, Journalist og forfatter til bogen “Blev du klogere”, Marianne Bugge Zederkof, repræsentant for Danske Medier, Signe Aarestrup, repræsentant for Dansk Journalistforbund, Peter Bendix Pedersen, repræsentant for de frie skoler, Lea Korsgaard, sidste års vinder og medstifter af Zetland).

Forud modtager deltagerne materiale, så man er klædt på til at tage del i snakken. Det er naturligvis gratis at deltage, og vi sørger for forplejning dagen igennem.

Jeg vil være meget taknemmelig, hvis I vil støtte op om projektet. Sig endelig til, hvis I har brug for mere information, en opringning eller lign.

Med venlig hilsen
Maren Skotte
Kommunikationschef

Friskolernes Hus
Middelfartvej 77
5466 Asperup

maren@friskolerne.dk
www.friskolerne.dk

 

Fastelavn 2024-02-11
Så er det frem med kostumerne og opvarme sangstemmerne, for vi går byens fastelavnsfest i møde

Til alle der har lyst, mødes vi den 11. februar kl. 9:45  ved Mølledamsvej 4, hvor vi går rundt og rasler i byen og slutter af samme sted, med at slå katten af tønden.

Vi går samme rute som sidst. Bliver vi lige så mange som sidst, vil vi opfordre alle de store til at give plads til de små.
Penge og snolder, der indsamles, samles i en fælles pulje og deles ud til alle børn.
Der vil blive serveret kaffe/kakao og kage til at varme os på, når vi vender tilbage. Skulle nogen have lyst til at bidrage med en kage til dagen, må I meget gerne skrive til Mette.
I må gerne vende tilbage senest den 4. februar til Mette på tlf: 61468487 eller melde ind ved opslaget på Facebook om, hvor mange I kommer, så vi ved, hvor stor tønde vi skal have i år.
Mange hilsner
Niels, Georg, Mette og Lars
.

Nytårs-solæg

Igen i år inviterede familien på Mølledamsvej 4 til smil, solæg og snaps nytårsaftensdag kl. 12.
Hyggeligt og uformelt som altid med stort fremmøde af både børn og voksne.
Stor tak til Lars og Mette for at have introduceret fænomenet og fastholdt traditionen.


Adventskrans-binding 2023-12-02

Tiden nærmer sig endnu et arrangement i Lørup Beboerforening – nemlig adventskrans binding.
Det er lørdag d. 2. dec. på Lørupvej 16 fra kl.14.
Medbring selv alt hvad I vil arbejde med (gran, pynt, ler m.m. ) og bliv inspireret af hinanden i nogle hyggelige timer afsluttende med æbleskiver og gløgg.
S.U. den 1. dec. her eller på mobil 2034 4698
Med venlige adventshilsner🌲 fra Anders og Lisbeth
Æblemostdag 2023-09-22
En af Lørups faste traditioner
Tue & Hanne
.
Høstfest 2023-09-23
XXX SÆT KRYDS I KALENDEREN XXX
Årets høstfest bliver i år den 23/9 vi glæder os til en hyggelig aften🎉
Else-Marie V. Schjerning
______
_
Kom på en spændende sommertur med By og Land Midtfyn

2023-06-02

By og Land Midtfyn afholder fredag den 2. juni en sommertur med fokus på den spændende udvikling inden for landskabskultur og biodiversitet i Lørup og Ryslinge.

Turen varer ca. 2 timer og starter kl. 16.30 øst for Lørup ved Krumstrup Møllesøs østlige bred. Her vil Martin Nørgård fra Naturstyrelsen fortælle om etableringen af vådområdet og formålet med hele projektet, som han har stået i spidsen for.

Derefter går turen til Skulpturparken i Ryslinge, hvor Gunnar Landtved fra Ryslinge Udviklingsselskab (og medlem af bestyrelsen i By og Land Midtfyn) vil fortælle om det spændende arbejde, der er i gang for at anlægge en natur- og biodiversitetspark i området ved Skulpturparken. Undervejs byder vi, takket være støtte fra Den Faberske Fond, på en forfriskning.

Vi slutter turen af på Café Fabers, hvor By og Land Midtfyn, også takket være støtte fra Den Faberske Fond, er vært ved en sandwich.

Alle kan deltage i sommerturen, men af praktiske grunde beder vi om tilmelding på By og Land Midtfyns hjemmeside: By og Land – Midtfyn.dk. Under fanen ”Arrangementer” øverst til højre kommer man videre til ”Tilmelding til sommerturen.” Tilmelding kan også ske til foreningens formand, Peter Flint Jensen, på 20 23 39 70.

Tilmelding senest torsdag den 25. maj 2023.

https://www.byogland-midtfyn.dk/rosende-omtale-2022.html

Generalforsamling 2023
Dagsorden og orientering fra bestyrelsen
Bemærk indbetaling af kontingent!
Klik og læs!
_

Vedtægter ændringsforslag 2023

Opfølgning på generalforsamlingen v Trine Juul

Generalforsamlingen
– blev afholdt på legepladsen i dag. Der var fint fremmøde i strålende sol. Rasmus havde slået græsset, og der var bagt kage og brygget te og kaffe.
Bestyrelsens beretning samt referat af generalforsamlingen kommer til at ligge på hjemmesiden – Lørup.dk
Der er ved at blive lagt sidste hænder (Anne og Hilde) på Beboerbladet. Her kan du læse hyggelige historier om det, der foregår i Lørup, blive opdateret på nye tiltag, læse om muligheder for nye energiløsninger og følge med i kalenderen med alle de sjove og hyggelige fællesarrangementer, som kommer til at foregå i det kommende år.
Hvis du vil følge med i din by, så indbetal 50 kr. som enkeltmedlem eller 100 kr. som hustand på Mobilpay 4174SM eller til konto 4315 4315927420 – så får du Lørup Beboerforenings blad i din postkasse.
HUSK: Legepladsdag d. 4. juni kl. 10-13 og Sankt Hans d. 23. juni fra kl. 18 – begge arrangementer på legepladsen.

 

Kommende arrangementer
Generalforsamling bliver 14. maj 2023 kl. 15.00.
Legepladsdag bliver 4. juni 2023 kl. 10.00.
Sct. Hans starter kl 17.30.

Fastelavn 2023
Så kan I godt begynde at træne overarmene 🏋🏼‍♂️💪🏼for det er snart tid til at slå katten af tønden og fejre fastelavn i vores dejlig by❤️
Det vil glæde os meget at se alle store som små der har lyst til at fejre fastelavn på Mølledamsvej 4 den 19/2.
Vi mødes kl. 10 ved Mølledamsvej 4, hvor vi går en tur rundt og rasler i byen og slutter af samme sted med at slå katten af tønden.
Der vil blive serveret kaffe/kakao og kage til at varme os på når vi vender tilbage.
I må gerne vende tilbage her senest den 16/2 eller til Mette på tlf: 61468487 om hvor mange i kommer så vi ved hvor stor tønde vi skal have😆💪🏼
Mange hilsner
Niels, Georg, Mette og Lars

Nytår
Kære folk i Lørup,
Da vi i år har haft lidt ekstra travlt er der ikke blevet omdelt invitationer til årets solæg-komsammen, det ændrer dog ikke på at vi håber på at se så mange som muligt kl. 12:00 på årets sidste dag. Udover solæg er der naturligvis, som altid, mulighed for at ønske sine naboer et godt og lykkebringende nytår.
Hjælp gerne, med at nævne dette for din nabo i Lørup.
De bedste hilsner
Mette, Georg, Niels og Lars – Mølledamsvej 4.

Adventskransbinding lørdag d. 26. november på Kapelvej 4
Alle medbringer, hvad de skal bruge til at lave en adventskrans eller anden juledekoration. Vi laver julepynt, hygger os sammen, inspirerer hinanden, og så kommer der noget godt ud af det.
Bagefter får vi gløgg og æbleskiver.
Hvis du kun er til gløgg og æbleskiver, er du også velkommen.
Tilmelding senest 24/11 Sms 21260334
Venlig hilsen Lørup Beboerforening

Æblemostdag søndag d. 18. september
Søndag d. 18. september 2022 på Mølledamsvej 1
Vi mødes som vanligt kl. 13. Efter mostarbejdet er der kaffe, æblemost, boller og kage.
Hvis der er udsigt til for dårligt vejr, sætter vi telt op, så vi kan stå nogenlunde i tørvejr.
Hvis man ikke har været med før: Man medbringer sine nedfaldsæbler – helst nogenlunde rimelig stand – i spande, baljer, trillebør mv., deltager i det fælles arbejde med at moste og kan tappe sin andel klaret most fra søndag aften. Mosten skal fryses ned eller varmebehandles. Udbytte: Ca. 0,4 l most pr. kg. æbler.
I er også velkomne til at komme, selvom I ikke har æbler med.
Ring eller send en sms og meld jer til på
tlf. 30612010.
Med venlig hilsen
Tue & Hanne

Høstfest 2022-09-24

Skt. Hans 2022

Traditionen tro, samles vi på legepladsen på torsdag d. 23. juni for at fejre Sankt Hans. Hver familie medbringer mad og drikke til sig selv og så spiser vi fælles kl. 18.00. Grillen vil selvfølgelig blive tændt i god tid. Alle skal desuden selv medbringe service, tæppe/bord og stole.

Med udsigt til regn sætter bestyrelsen teltet op – ellers bliver det i sol i det fri.
Vi tænder bålet og synger kl. 20.00🔥
Vi glæder os til, at vi skal samles på årets længste dag, og krydser fingre for sol og sommer.
De bedste hilsner fra Lørup Beboerforening

Legepladsdag 2022-06-11

Lege- og fællesplads dag !!!
Som tidligere annonceret er der (nu på) Lørdag, d. 11 juni kl- 09:00, legepladsdag.

Find arbejdstøjet frem – for i år har vi fået mulighed for virkelig, at gøre en forskel – og i fællesskab (gen)skabe vores lege- og fællesplads.
På baggrund af rigtig flot fondssøgningsarbejde (tak for det Anders), har vi i år mulighed for at gøre lidt mere end vanligt. Som angivet i billedet er legepladsen blevet gentænkt og der skal både flyttes, graves, etableres, klippes, beskæres og hygges.
som noget nyt, vil vi opføre et dragesejl eller stort telt, om man vil, med tilhørende (stor) grill, vores håb er, at dette læ i tillæg med mulighed for grill, i fremtiden vil inspirere til spontane fællesspisninger samtidig med, at det yder læ ved vores traditionelle samlinger.

ambitionen er ikke, at blive færdige på lørdag, håbet er derimod at pladsen gerne må have et udtryk af, at vi har været i gang og fået lagt nogle vigtige grundsten til det fremtidige arbejde.

vi ber’ derfor om, at I, på forhånd, finder en af nedenstående projekter, hvor I mener at kunne bidrage og samtidig også gerne tager redskaber med til, at klare den pågældende opgave.

opgaverne i prioriteret rækkefølge:

 1. grave jord af til – (der kommer en minigraver ) 🙂
  – “motorik-bane”
  – grave af til nyt gyngestativ
 2. grave basket-kurv op
 3. grave et “vippedyr” ned
 4. grave og flytte fodboldmål – disse konverteres senere til klatrestativer.
 5. den gamle bålplads sløjfes og gen-etableres (se. pkt.3 på kortet).
 6. klippe hæk
 7. trimme græs
 8. trimme pilehytte
 9. lave nye bord/bænke sæt

vi glæder os rigtig meget til at se jer alle

de bedste hilsner lege- og fællesplads udvalget.

Fra bestyrelsen
Tak for en hyggelig generalforsamling!
Tak til jer, som valgte at bruge lidt af eftermiddagen til generalforsamling på legepladsen.
Bestyrelsen for kommende år:
Rasmus Buch Andersen: Formand
Daniel Ravnholt Jørgensen: Næstformand
Jesper Jakobsen Mæng
Trine Juul: Kasserer
Referater af Lørup Beboerforenings bestyrelsesmøder samt generalforsamlingen kan findes på hjemmesiden
Initiativer:
Der vil blive sat flere legeredskaber samt evt. grill op på legepladsen/mødestedet
Der kommer bump på Lørupvej ved “Oasen”
Ny landsbyplan kan ses på hjemmesiden
Kalender: (Invitationer kommer på Facebook)
Legepladsdag d. 11. juni
Skt. Hans d. 23. juni
Høstfest – under planlægning
MELD DIG IND I BEBOERFORENINGEN, så får DU også Beboerbladet med artikler om vores landsby samt kalender for kommende år og ret til at stemme om nye tiltag eller ændringer.
50 kr. pr. person eller 100 kr. pr husstand.
Mobilpay: 4174SM
Konto nr: 4315 4315927420
_
Generalforsamling 2022
Dagsorden og orientering fra bestyrelsen
Bemærk indbetaling af kontingent!
Klik og læs!
_
Højskolebesøg på Krogensgaard

Som led i Ryslinge Højskoles bestræbelser for at række ud mod lokalsamfundet afholdtes den 29. juli 2021 et lille syngsammen arrangement i den dejlige have på Krogensgaard.
Det blev et smukt, levende og uforglemmeligt møde mellem unge og gamle – et godt minde at varme sig ved i denne kolde vintertid.
Begivenheden blev optaget på håndholdt kamera og kan genopleves her.

https://vimeo.com/667407867

De sidste tre arrangementer i år

Skt. Hans 2021
Traditionen tro samles vi på legepladsen på onsdag for at fejre Sankt Hans. Vi gør ligesom sidste år, hvor hver familie medbringer mad og drikke til sig selv og så spiser vi fælles kl. 18.00. Grillen vil selvfølgelig blive tændt i god tid. Alle skal desuden selv medbringe service, tæppe/bord og stole.
Vi tænder bålet og synger kl. 20.00
Vi glæder os til at vi skal samles på årets længste dag, og krydser fingre for sol og sommer.
De bedste hilsner fra Lørup Beboerforening
_

Generalforsamling 2021
Dagsorden og orientering fra bestyrelsen
Bemærk indbetaling af kontingent!
Klik og læs!
Indkaldelse til generalforsamling i Lørup Beboerforening 2021

Høstfest 2020
Ang. Høstfest
Høstudvalget har besluttet at aflyse høstfesten den 10 oktober, grundet Covid 19.
Vi kommer stærkt tilbage igen til næste år.
Mvh høstfestudvalget.

Generalforsamling 2020
Dagsorden og orientering fra bestyrelsen
Bemærk indbetaling af kontingent!
Klik og læs!

 

Rejsegilde på “Højvang”
De fremtidige beboere på Højvang: Kasper Nordtorp og Else-Marie V. Schjerning indbyder på FACEBOOK til et forsinket rejsegilde fredag den 14. februar 2020
Kl. 15.00 -18.00

Kære kommende naboer
Vi har igennem det sidste år været igang med renovering af Lørupvej 11 og nu håber vi snart at kunne flytte ind. De grove rammer er færdige og derfor vil vi rigtig gerne invitere jer til vores lidt forsinkede rejsegilde.
Vi håber at se jer til pølser, øl og sodavand😊

_____________________

Billeder fra begivenheden:

     

En festlig eftermiddag, hvor rigtig mange benyttede lejligheden til at kigge forbi for at hilse på og se de nye rammer for Else-Marie og Kasper, inden de om 1-2 mdr. flytter ind. 

 

Æblemostdag
OBS: Ændret ugedag!

Vi er desværre forhindret søndagene omkring afslutningen af september. Derfor afholdes æblemostdagen i år: 

Lørdag d. 28. september 2019 på Mølledamsvej 1 

Vi mødes som vanligt kl. 13. Efter mostarbejdet er der kaffe, æblemost, boller og kage. 

Hvis man ikke har været med før: Man medbringer sine nedfaldsæbler – helst nogenlunde rimelig stand – i spande, baljer eller trillebør, deltager i det fælles arbejde med at moste og kan tappe sin andel fra søndag aften. Mosten skal fryses ned eller varmebehandles. Udbytte: Ca. 0,4 l most pr. kg. æbler. 

I er også velkomne til at komme, selvom I ikke har æbler med. 

Ring eller send en sms og meld jer til på tlf. 30612010. 

Med venlig hilsen Tue & Hanne

Hent invitation her: ÆBLEMOSTDAG 2019

 

Høstfesten 2019
Indbydelse til høstfest i Lørup
lørdag d. 14. september kl 18 på Mølledamsvej 6.

Kære Lørup beboere
Høstudvalget håber, at beboerne i Lørup vil deltage i årets høstfest.
Medbring mad til et fælles tagselvbord, samt service og egen drikkelse.
Tilmelding senest d. 9. september til Allan på 40822390 el. Lars på 26702265
Vi ønsker hjælp til at dække bord og pynte op dagen før kl. 17.00. Ligeledes hjælp til oprydning dagen efter kl. 11.00
Pris er = 50 kr. pr. voksen.
Med venlig hilsen høstudvalget

Høstfesten 2018
Lars Galsgaard fra høstfestudvalget meddeler på Lørups Facebook side, at årets høstfest er udsat til november måned. Nærmere herom senere.

Brand i Lørupvej 18 (Løruphus)
Fyns Stifttidende den 29 oktober oplyser:
Fredag nat klokken 01.30 udbrød der brand i et hus på Lørupvej ved Ringe. Det oplyser Fyns Politi.
Branden fandt sted på husets førstesal og er formentlig opstået på grund af nogle problemer med relæer fortæller vagtchef Lars Thede, Fyns Politi.
Ved branden skete der ifølge vagtchefen forholdsvis store skader på førstesalen både på grund af ilden og den efterfølgende slukning.

Indbrud i Krogen 2
Fyns Stiftstidende oplyser:
Det gik ikke så stille af, da der i tidsrummet fra torsdag den 20. oktober til søndag den 23. oktober var ubudne gæster i en villa på Krogen i Lørup.
Tyvene er kommet ind ved at knuse en rude i hoveddøren og har efterfølgende været rundt i hele huset.
Flere møbler og lamper er blevet ødelagt ved indbruddet.
Der er blevet stjålet et 32 tommer Sony fjernsyn ved indbruddet.

Høstfesten den 10.sep. 2016
Næsten 60 beboere (heraf 15-20 børn og unge mennesker) var mødt frem til den årlige høstfest i Lørup. Høstfesten holdtes i år igen hos familien Lundsgaard i Mølledamsvej 6 efter i en længere årrække at være afholdt på Mølledamsvej 3.
Nu var det Allan Lundsgaard der bød velkommen og dernæst foreslog, at man lige rejste sig og præsenterede sig med navn og bopæl i byen.
Der var som sædvanligt rigeligt af lækkert mad, som blev nydt i løbet af de næste par timer, mens snakken gik lystigt omkring bordene. Ind imellem blev der dog også tid til et par sange, først sang man: ”marken er mejet” med Tue Nielsen som forsanger. Derefter fulgte den traditionsrige høstvise om Lørup skrevet til høstfesten på Lørupgaard i september 1945.
Som annonceret i indbydelsen var der lagt op til, at der skulle danses efter spisningen. Dette blev imidlertid ikke til noget, uvist af hvilken grund. Den gode stemning fortsatte til langt ud på de små timer. En helt igennem vellykket høstfest ebbede ud og sluttede ca. 1.30 søndag morgen..
Referent: Johs. Westergaard
03.sep.2016
Husk tilmelding til Årets Høstfest på Mølledamsvej 6 den 10.sep. kl. 18.00 Sidste frist for tilmelding er i morgen den 04.sep. på mail: marlene.s.larsen@gmail.com eller sms til 42798602

14. aug 2016
Det forlyder, at “Højvang” er solgt til Per Nordtorp i Gultved til overtagelse pr. 1.sep.2016
22.juni 2016
Jeg sidder lige og læser i “Landbrug Fyn” og ser her, at “Højvang” er sat til salg for 16 mill. Kr
Ejendommen er til salg hos Nybolig Landbrug ved Gørtz og Jespersen i Aarup .
Den 10.mar.2016
Webadministrator
Jeg har aftalt med Jens Andreasen Lørupvej 23, at Jens overtager hvervet som administrator af denne hjemmeside, når jeg engang går fra borde.
Johs. Westergaard
Den 10.mar.2016
Hans Lundsgaard og Maj-Britt har købt en mindre ejendom på Mullerupvej i Kværndrup til overtagelse 1. april 2016
Den 14.feb.2016
Det forlyder fra pålidelg kilde, at Hans Lundsgaard og Maj-Britt, Mølledamsvej 6
flytter fra byen til maj. Hans’s søn og svigerdatter Allan og Mette overtager
derefter ejendommen.
25.10.2009
Jeg er i fuld gang med at flytte indholdet i den gamle hjemmeside over til den nye hj.side.
17.10.2009
Lørup beboerforening har fået ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside under Ryslinge lokalråd/fynsland.info har ikke fungeret optimalt i en periode, da siden ikke kunne opdateres. Fynslands.info’s pc-supporter kunne ikke lokalisere problemet, førend en ekstern konsulent foreslog, at det måske kunne være et kompabilitetsproblem på min PC’er. Det var det så. I mellemtiden var vi nået hen i juni måned, hvor Fynslands sekretær oplyste, at organisationen agtede at lukke deres hjemmeside pr.1.oktober. Der var egentlig ikke behov for den længere, da de fleste lokalråd havde lavet deres egen hjemmeside. Ryslinges nye hjemmeside kom på nettet i september, vi kunne måske få en enkelt underside der, men det var selvfølgelig helt utilstrækkeligt. Vi har derfor designet vor egen hjemmeside www.lørup.dk

28.11.2008
To nye virksomheder er kommet til Lørup.
Tidligere på året etablerede Dogsport.dk sig i lejede lokaler på Lørupvej 17, og nu pr.01.12.08 flytter INFOKO Lydbogsforlag v/ Maj-Britt Agerbæk ind på Mølledamsvej 6 i Hans Lundsgaards gamle kostald, som er blevet flot indrettet til formålet. INFOKO har indtil nu haft adresse i Tønder.
Mere herom lidt senere.
30.04.08
Som de fleste vel allerede har bemærket, har Energi Fyn påbegyndt arbejdet med etablering af fibernet i Lørup. Entreprenøren er Munck Forsyningsledninger a/s Nyborg.
Energi Fyn hed jo tidligere Effla (Elforsyningen for de fynske landdistrikter). Selskabet har i årtier leveret strøm til store dele af Fyn bl.a. til Midtfyns Elforsyning i Ringe, som jo forsyner Lørup med strøm.
27.03.08
Kirsten Larsen fra beboerforeningens bestyrelse oplyser, at dette års generalforsamling er berammet til den 26. maj kl.19.30 hos Hilde og Lars Galsgaard, Kapelvej 2.
På valg er Hilde Galsgaard og Hans Lundsgaard samt begge suppleanter Kurt Larsen og Anne Kristiansen.
Ifølge vedtægternes § 7 skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, være formanden i hænde senest 5 dage før.
30.01.2008
Fibernet i Lørup
Det er nu sikkert, at vi får fibernet i Lørup. Der er tilmeldt 36 husstande ud af 44-45 mulige. Første del af Krumstrupvej er også kommet med. Der vil snarest blive fremsendt ordrebekræftelse til de tilmeldte.
Energi Fyn regner med, at gravearbejdet vil gå i gang midt i april og at det vil vare 1½ til 2 måneder.
16.01.2008
Fibernet i Lørup
Der har her til aften været afholdt møde i Ryslingehallens cafeteria med Energi Fyn om fibernet i Lørup. Der var god tilslutning til mødet ca. 25 beboere var mødt frem + 2 repræsentanter fra Energi Fyn. E.F. fortalte om fibernettets forudsætninger, muligheder og fremtid. Mulighederne er foreløbig TV, telefoni og internet. E.F. udbyder ingen af delene, men de har aftale foreløbig med 3 udbydere af TV, tlf. og IT, så er det op til en selv at aftale/forhandle med en eller flere af disse udbydere.
Sidste frist for at tilmelde sig er 08.feb.2008. Såfremt der opnås tilstrækkelig tilslutning, vil der snarest herefter blive fremsendt kontrakt til dem, som er med i projektet.
07.01.2008
Fibernet i Lørup
Lars Galsgaard har netop været rundt i byen for at lodde stemningen for at få lagt fibernet ned i Lørup af “Energi Fyn”. Hvis der er min. 80 % tilslutning blandt ca.35 husstande vil udgiften blive 0,- kr. dette forudsat at man selv graver på egen matrikel. Hvis Energi Fyn også skal udføre dette, vil det koste 1750,- kr. Den månedlige udgift til E.F. vil herefter være 149,- kr. til drift og vedligeholdelse af nettet.
Der vil snarest blive afholdt møde med Energi Fyn hvortil alle beboere indbydes.
02.01.2008
Lørup’s hjemmeside er etableret medio december 2007. Webmaster er Johannes Westergaard, e-mail adr. jwk@loerup.dk
Hjemmesiden vil efterhånden blive udbygget med flere moduler (sider jfr. links i venstre side)