OPDATERET 09.11. 2022

09.11. 2022
Landsbyplan opdateret

15.09. 2022
Ref. best.møde 29.08 2022

28.08. 2022
Indbydelse til høstfest

13.06. 2022
Legepladsdag

02.06. 2022
Nyt fra bestyrelsen

01.06. 2022
Invitation til Skt. Hans

06.05. 2022
Indkaldelse til generalforsamling

10.02. 2022
Kontonumre rettet
Kalenderside redigeret

03.02. 2022
Beboerblad 2021-05

20.11. 2021
Bestyrelsesreferat, adventskransbinding, konto- og mobilepay nr.,

09.09 2021
Formands- / bestyrelsesberetninger 2020 og 2021

24.08 2021
Datoer for årets sidste arrangementer
Info om teltleje

02.05 2021
6 bestyrelsesreferater lagt i arkivet

27.04. 2021
‘Sidste Nyt’ – Indkaldelse til generalforsamling i Lørup Beboerforening 2021

06.02. 2021
Beboerbladet 2020 lagt i arkivet

30.12. 2020
‘Tidslinie’ opdateret med to interviews. ‘Opslagstavlen’ deaktiveret.

24.09. 2020
‘Sidste Nyt’ – Årets høstfest aflyst

05.08..2020
‘Mordet i Skalbjerg Skov’ tilføjet under ‘Historier fra byen’

30.04.2020
‘Sidste nyt’ opdateret med orientering om årets generalforsamling

07.04.2020
Menu’punktet  Introduktion er midlertidigt ændret til HUSK KONTINGENT

15.03.2020
Mange billeder indlagt under Menu’en Portrætgalleri

06.02.2020
SIDSTE NYT er opdateret med rejsegilde på “Højvang”

21.01.2020
Beboerbladet komplet med alle numre.
MobilePay anført på intro-siden.

20.01. 2020
‘Beboerbladet’ ajourført til og med 2018. Resten følger snarest.
Byvandring i Lørup med Johannes Westergaard tilføjet.

05.10. 2019
Tilføjet 2 artikler i Rodekassen om Svenskekrigene 1657-1660

28.09.1019
Tilføjet en ny artikel til menuen: Hvornår var det nu ?

12.09.2019
Tilføjet en artikel om Højskoleforstander Grønvald Nielsen under menupunktet Markante Bysbørn fra vor By

22.08.2019
Tilføjet artiklen: Markante Bysbørn fra vor By

06.08.2019
Tilføjet en artikel i Rodekasen: St. Annæ Capel ved Ryslinge

26.07.2019
En artikel tilføjet i Rodekassen: Arkæologi, Hestehavevej i Ryslinge

22.07.2019
Referat af Generalforsamling 2019 er tilføjet.
Ref. af bestyrelsesmøde d. 04.06.2019 er tilføjet

18.05.2019
Tilføjelse til forsiden om Herredsfogedens endeligt.

22.11.2018
Referater af best.møder den 30.05, 29.08 og 30.10 er tilføjet

20.09.18
Sidste Nyt er opdateret

2 mødereferater tilføjet
mødereferat dat. 09. apr 2018 er tilføjet

05. juni 2018
Artikel om Mølledamsvej 3 er tilføjet
Artikel om Grovnsmose/Döitmosen er tilføjet.

11. juni 2018
Kalenderen er opdateret