Herredsfogeden i Lørup

Herredsfogeden i Lørup er gengivet i en træskulptur udført af Allan Bo Jensen i Søndersø. Skulpturen er udført i et gammelt udgået elmetræ ved Herredsfogedgården på Lørupvej 20.
Slægten Hvid i Lørup har i generationer leveret herredsfogeder til Gudme herredsting.

I årene 1639 og 1640 hed han Knud Christoffer Hvid jfr. nedenstående klip fra www.fynhistorie.dk

Slægten Hvid kan spores helt tilbage til begyndelse af 1500-tallet, idet der på skrift i 1532 kendes en Mads Hvid i Lørup. I den ældste Kirkebog for Ryslinge sogn 1717 – 1762 optræder endnu navnet Hvid frem til 1755-60. Ved den første landsdækkende folketælling i 1787 er der ikke flere af slægten i Lørup.

Herredsfogeder, delefogeder m.fl. i Nyborg Len

Kilde: Nyborg lensregnskaber 1563-1661 (RA)

Kommentar
Bønder med offentlige hverv som delefogder, herredsfogder m.v. blev som belønning fritaget for en del af deres landgilde. I lensregnskaberne kan disse landgildefritagelser følges år efter år i udgiftsbilagene.

Indhold:
Herredsfogeder, delefogeder mv. i Vindinge, Gudme og Sunds herred 1639 (Nyborg Lensregnskaber 1563-1661)

Jost Hansen i Vindinge “loedtzfoeget” over Vindinge og Kullerup sogne

Anders Hansen i Såderup, “loedtzfoget” over Refsvindinge og Skellerup sogne

Peder Jensen i Frørup, “loedtzfoget” over Frørup sogn

Poul Hansen i Avnslev, strandfoged og skovfoged over Avnslev sogn

Peder Pedersen i Ferritslev, “loedtzfoget” over Søllinge, Årslev og Ellinge sogne

Anders Jørgensen i Ullerslev, herredsfoged i Vindinge herred

Peder Lauridsen i Ullerslev, “loedtzfoget” over Ullerslev og Flødstrup sogne

Jesper Lauridsen i Øksendrup, “loedtzfoget” over Øksendrup og Langå sogne

Morten Mortensen i Albjerg, “loedtzfoget” over Oure og Vejstrup sogne

Bertel Hansen i Gislev, “loedtzfoget” over Gislev sogn

David Knudsen i Ellerup “loedtzfoget” over Gudbjerg sogn

Jens Hvid i Brangstrup, “loedtzfoget” over Ryslinge og Ringe sogne

Knud Christoffer Hvid i Lørup, herredsfoged i Gudme herred [Tingbogen for Gudme herred 1639, 1640 (LAO)]

Jep Rasmussen i Høje, “loedtzfoget” over Stenstrup og Lunde sogne

Laurids Andersen i Ullemose, “loedtzfoget” over Øster Skerninge sogn og småøerne

Niels Lauridsen i Ollerup, “loedtzfoget” over Ollerup sogn

Mads Pedersen i Trunderup, herredsfoged i Sunds herred