Udskiftningen 1787/88

Nedenstående kortskitse viser gårdenes beliggenhed i byen inden udflytningen i 1787/88.
Gårdene er nummereret fra 2 til 12; disse numre er identiske med ejendommenes matrikelnumre i dag. Numre i cirkel angiver de agre/skifter den enkelte gård fik tildelt ved udskiftningen.
Ved folketællingen i 1787 lå der 27 ejendomme i Lørup med 28 familier med i alt 134 personer heraf var 57 børn under 15 år.
Læs om de enkelte familier under menupunktet: De boede i vor by i 1787


Lørup By 1787 før udskiftningen