Udskiftningen 1787/88

Nedenstående Kortskitse viser Gårdenes beliggenhed i byen inden udflytningen i 1787/88
Gårdene er nummeret fra 2 til 12, disse numre er identiske ejendommenes matrikkel numre i dag. Numre i cirkel angiver de agre/skifter den enkelte gård fik tildelt ved udskiftningen.
Ved folketællingen i 1787 lå der 27 ejendomme i Lørup med 28 familier med ialt 134 personer heraf var 57 børn under 15 år.
Læs om de enkelte familier under menupunktet: De boede i vor by i 1787


Lørup By 1787 før udskiftningen