Ref. af best.møde 09.11.2010

Bestyrelsesmøde den 9/11-2010 hos Steen

Tilstede:
Johannes, Steen, Kristina, Lisbeth og Hilde(referent).
Afbud:
Søren og Anne

1. Godkendelse af ref. fra sidst møde: Referatet bliver godkendt allerede inden det bliver lagt på hjemmesiden ved at vi skal sende kommentarer til referenten hurtigst muligt efter at vi har modtaget mail herom.

2.Siden sidst:
Æblemostdag afviklet med god opbakning selvom det var lidt sen udmelding.
Adventskransbinding står lige for døren og vi aftaler, at vi skaffer mail-adresser på dem som har det, så invitationerne kan komme lettere ud. De som ikke har en mail-adresse får invitationen i postkassen.
Birthe sørger for invitationer til adventskransbinding.
Gåture: ingen mødte den 16/9, men det er en god ide, som måske kan gentages

3.Budget:
Vi har ca. 2750,-
Planlagte udgifter er flag, hyndeboks til telt og nyt opslagsskab.
Vi snakker lidt om medlemslister og mailadresser og fordeler opgaver imellem os. Hilde sender medlemsliste til alle bestyrelsesmedlemmer.

4.Landsbyplanen til debat:
Enkelte ændringer, rettelser og slettelser. Johannes renskriver og sender
rundt. Planen skal op på næste Generalforsamling til debat og evt. godkendelse.

5.Intervju med Maj-Brit om hendes Iydbog/avis forlag:
Det kommer på hjemmesiden også med billeder.

6.Angående trafiksikkerhed så sendte Lisbeth spørgsmål til kommunen og fik et hurtigt svar tilbage, at de vil se på det når det er “vor” tur.

7.Hæk og beskæring:
– hvordan sikrer vi trafiksikkerheden?
– hvor er problemet?
– rnail ud til beboerne angående hvor den enkelte ser det største problem.
Tages op igen på møde til januar. Steen prøver og se om hvilke regler det er.

8.Kloaklugt ved legepladsen:
Er ikke længere et stort problem, ifølge nærmeste nabo, men han vil følge med i det, om der er et mønster i det. Og så melde tilbage.

9.Angående velkomst til nye beboere:
I den forbindelse diskuterede vi beboerforeningens grænser.

10.Angående beskæring rundt legepladsen:
Kurt vil selv ordne det og siger til ved behov for hjælp.

11.Evt.
-Maraton: Snak om arrangementet. Hvis er det, hvor mange skal med o.s.v .. Diskussionen fortsætter i Maraton arbejdsgruppen og vi tager det op på et senere tidspunkt.
– Affaldsspanden på legepladsen bliver fjernet. Hvis det bliver et problem må vi finde en anden løsning.

Hilde