Ref. generalf. 2010

Generalforsamling hos Hilde 25. maj 2010

Deltagere: 24 beboere.

1. Valg af ordstyrer
Lars Galsgaard valgt.

2 Formandens beretning
• Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Der er udkommet et beboerblad og næste blad er på vej snarest.
• Foreningen har fået sin egen hjemmeside, da Fynsland.dk er nedlagt. Ligeledes er der oprettet en Lørup-gruppe på Facebook.com. Her er på nuværende tidspunkt 49 venner.
• Der har været afholdt legepladsdag, høstfest, æblemostdag og adventskransbinding. Derudover blev der afholdt Lørup Marathon med 42 deltagere.
• Der er indkøbt 2 legeredskaber, der skal monteres på legepladsen.
• Der er indkøbt et nyt partytelt, som kan lejes for 150,- kr.

3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet gennemgået af Hilde og godkendt.

4. Landsbyplanen til debat
Planen blev diskuteret og der blev påpeget flere steder, hvor der skal laves ændringer. Disse vil bestyrelsen arbejde vider med og tilrette i planen.
Det handler om:
• veje og kommunegrænser
• ændringer i aktive erhverv
• hjemmesiden
• ”den halve sætning” om mindre håndværksprægede virksomheder
• Lørup har fået støre tilknytning til Ringe efter motorvejens etablering. Ryslinge = kulturelle arrangementer, Ringe = indkøb.
• nævne højskolen og efterskolen i Ryslinge i beskrivelsen
• det blev vedtaget at slette passagen ang. beboerhuset.
• velkomstmappen skal erstattes af et beboerblad og informationer om hjemmesiden. Der holdes fast i den personlige velkomst og en blomst til nye beboere.
• ønske om belysning på cykelstien til Ringe
• henvisning til officielle vandreture i området jf. den nye pjece

Diverse opfordringer:
• Opfordring til at lave fælles vandreture ud fra den nye pjece. Forslag om ”Nattergaletur” torsdag den 17. juni kl. 17 fra legepladsen. Hanne er turguide. Ligeledes en efterårstur den 16. september kl. 17 fra legepladsen.
• Opfordring til at lave fast petanquedag. Første fredag i måneden kl. 17.00. Første gang den 4. juni.
• Opfordring til at lave elektronisk nyhedsbrev via hjemmesiden. Men dette rækker de økonomiske ressourcer ikke til, forklarer formanden. Det opfordres til at følge med på Facebook i Lørup-gruppen.
• Opfordring til at sætte et nyt plakatskab op. Hvem kan give en hånd med?

5. Information om Lørup Marathon
Der er nedsat et udvalg til at planlægge næste Lørup Marathon. De har holdt et par møder.
De har vedtaget, at der max. kan deltage 110 personer i løbet, gerne familiehold. Det skal være et hyggeligt arrangement evt. med fællesspisning som afslutning. Tilmeldingsdato offentliggøres i det nye beboerblad.
Der bliver foreslået, at der kommer et live-band og spiller på dagen.

6. Redigering af gamle vedtægter
Formanden gennemgår de formelle ændringer, der er foretaget. Der er ingen kommentarer til dem. De er godkendt.

7. Valg af bestyrelse
Den nye bestyrelse består af:
Søren (ikke på valg)
Johannes (ikke på valg)
Lisbeth Skotte
Anne Kristiansen
Hilde Galsgaard

Suppleanter:
Steen Andersen
Kristina Limbrecht

Revisor: Peter Larson og Lene Thorup

8. Eventuelt
Formanden opfordrer til at læse brugervejledningen til de to nye lejeredskaber, der skal monteres på legepladsen.
Opfordring til at petanque banen renses for ukrudt. Kristina melder sig til dette.
Alle opfordres til at kikke forbi til Lørup Marathon og give en hånd med eller bare se på og være med til at gøre det til en hyggelig dag for alle.

Hilsen Anne