Ref. af bestyr.møde 18.06.2009

Bestyrelsesmøde hos Søren 18. juni 2009

Fremmødte: Søren, Grethe, Johannes, Hilde og Anne.
Afbud: Hanne og Lisbeth.

1. Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Søren
Kasser: Hilde
Sekretær: Anne

2. Lørup på Facebook:
Søren foreslår at der oprettes en profil på Facebook.com for Lørup. Bestyrelsen diskuterer fordele og ulemper ved dette.
Hilde er bekymret for, at ikke alle vil få informationeme, og at nogle vil blive hægtet af.
Vi vil stadigvæk kommunikere på flere kanaler, selvom en profil bliver oprettet.
Lørup-profilen kan bruges til at lægge billeder ud på, efterspørge ting eller hjælp m.m.
Det besluttes, at Søren opretter en profil, der som udgangspunkt er åben for alle.

3. Beboerblad:
Johannes har undersøgt prisen for at få trykt bladet hos Lacertryk.dk. Det koster 550,- for 50 blade.
Det aftales, at Johannes trykker bladet selv og får refunderet udgifter til blækpatroner og papir.

4. Medlemmer:
Hilde har gjort status over antallet af medlemmer. Der er 21 husstande i Lørup, der har betalt kontingent. De husstande, der ligger i yderområdet, er faldet fra. Nogle husstande har glemt at betale i år, fordi der ikke er uddelt girokort.

5. Ryslinge Idræts og Kultur Samvirke:
Søren har modtaget noget materiale, som han vil maile rundt til bestyrelsen.

6. Set. Hans arrangement
Vi sætter telt op, selvom der er lovet godt vejr. Søren og Hans Jørgen sætter teltet op.
Hilde kontakter Hanne og Tue angående lån af sanghæfter.
Anne tager en trillebør brænde med til bålet.

7. Lejekontrakt af legepladsen
Hilde foreslår genforhandling af lejekontrakten. Bestyrelsen beslutter at hæve beløbet.

Punkter til næste møde:
Landsbyplan (ligger på fynsland.info/lorup)
Orientering om Facebook-profil
Genforhandling af lejekontrakt af legeplads

Hilsen Anne