Ref. generalf. 2009

Referat af ordinær generalforsamling d. 26. maj 2009

Afholdt hos Anders og Lisbeth Skotte

1) Mødeindkaldelsen godkendt og Lars Galsgaard valgt som dirigent.

2) Bestyrelsens beretning af Søren Haller Clausen.
Der blev fortalt om arbejdet med at få lagt fibernet ned i Lørup. Om den årlige legepladsdag og om det videre arbejde for vedligeholdelse af legepladsen. Her blev der peget på forsikringsansvar i tilfælde af ulykker.
Sankt Hans er også en årlig tilbagevendende begivenhed, samt Æblemost dag og Adventskrans bindingen.
Beboerbladet udkommer snart og folk er velkomne til at komme med supplement til indholdet.
Vi har også nye i byen : Thomas og Christina, der er ved at bygge hus og der er flere huse til salg.
Vi udlejer partyteltet for 100 kr.
Bemærkning: Der skal findes en anden løsning med udleje, da der er for mange personer involveret.
Kommunen beder om, at vi sørger for at holde hække og træer, så der er godt udsyn ved vejene.
Der er ikke udsigt til vejændringer på Egsmarken og Egelundsvej ang. bedre trafikforhold, meddeler kommunen.

3) Kassereren Hilde Galsgaard fremlagde regnskab, der blev godkendt. Se bilag.

4) Landsbyplanen til debat.
Det ønskes at denne plan kommer til debat til hver generalforsamling, da det er vigtigt for byen, dens udvikling, placering og i forhold til foreningslivet.

Målsætning: Liv og udvikling i landsbyen, hvor man kommer hinanden ved.
Der var tale om:
Et beboerhus i byen ex. bjælkehytte, et bedre partytelt, en shelter og at samles omkring aktiviteter af forskellig slags.
Der blev nævnt, at der er ideer om et maraton i Lørup d. 23. aug. 2009. Danmarks korteste rute og sammen med det, kunne man lave Lørup marked med salg af øl og vand. Måske også andre kortere løberute, som alternative ruter.
Det ses gerne, at der er virksomheder i byen.
Ingen nye udstykninger.
Bedre trafikforhold og belysning i byen ville være godt.
Det er vigtigt, at passe på bevaringsværdige stråtækte huse, lindetræet og vilde æbletræer.
Det tilstræbes, at beboerbladet kommer ud 1 gang om året.

5) Debat om legepladsen:
Legepladsansvarlig: Søren Østergaard Toft.
Forslag om træstubbe i forskellige højder og balancebom. Det er vigtigt, at gennemgå legepladsforsikring og de faktiske forhold på legepladsen.

Debat om trafikforhold:
Der har været målinger på trafikforholdene i og omkring byen. Ingen nyheder om ændringer el forbedringer af vejene siden motorvejen kom. Det ser ud til, at der er lang vej endnu, til en mere sikker vej ex. ud ad Egsmarken. Vi må blive ved med at tage fat i kommunen for, at pege på vejforholdene.

6) Valg
Søren Haller Clausen og Johannes Westergaard – blev valgt.
Hanne Nissen og Anne Kristensen – valgt som suppleanter.
Lene Thorup er valgt som revisor
Peter Larson er valgt revisorsuppleant.

7) Evt.
Husk: Ryslinge Festival
Se på forslag til stier i lokalområdet.
Hjemmeside: fynsland.info/lorup

Ref. Lisbeth Skotte

P.S.
Næste møde d. 18/6 kl. 19.30 hos Søren.