Ref. best.møde 29.03.09

Bestyrelsesmøde hos Søren. 29-3-2009

Fremmødte. :Hilde, Søren, Birthe, Lisbeth, Kirsten

Mangler. : Hans Jørgen, Grethe havde sendt afbud.

Dagsorden : 1 Lokal, Rådet

: 2 Information

: 3 Beboer blad

: 4 Vej information

: 5 Generalforsamling.

Siden Sidst. Huset er påbegyndt ved Kurt og Birthe.

1. Lokalrådet mangler folk til op/nedtagning af flagalle. Sidste år sagde vi nej, men Søren vil lave en forespørgsel på generalforsamlingen. Hilde har betalt en regning fra Lokalrådet for at være på deres hjemmeside. Hjælp til Johannes søges stadig.

2. Information, kommunikation i beboerforeningen fremover – brug af Facebook fremover.

3. Beboer blad udgives senere engang i juni og stadig engang om året.

4. Jørgen Hansen oplyser at der har været trafikmålinger på Egsmarken, ingen konklusioner på disse.

5. Generalforsamling d. 26-5 hos Lisbeth. Søren laver indkaldelse!

Tak for godt samarbejde

Hilsen Kirsten.

Referat modt. 15.04.09/JW