Ref. bestyr.møde 10.09.08

Bestyrelsesmøde hos Hilde 10/9-08

Fremmødte : Hilde, Søren, Hans Jørgen, Birthe, Grethe, Kirsten

Mangler : Lisbeth havde sendt afbud

Siden sidst : De nye ejere af Lomholdts hus er flyttet ind og Kurt
og Birte har solgt en grund ind mod Hanne
og Tue til et ungt par.
Ellers blev følgende omtalt / diskuteret :

1. Hæk : Kommunen har lige klippet hæk / hegn, affaldet
herfra skal lodsejer selv fjerne.

2. Fibernet : Er installeret overalt.

3. Lokalråd : Der indkaldes til generalforsamling d. 16/9 i Ryslinge
Hallen for den nye sammenslutning RIKS
( Ryslinge idræt og kultur-sammenslutning. ).
Man ønsker at omdanne hallen til kultur og
idrætscenter.

4. Legeplads : Søren og Hilde sørger for at der kommer et
stativ til bolde.

Søren og Hans Jørgen sætter manglende
basketkurv op.

Ønskes nye bænke til pilehytten, overgives til
legepladsudvalget.

5. Arrangementer : Æblemostdag på søndag 21/9 kl. 13.00

Adventskransbinding hos Kurt og Birte
29/11 kl. 13.00

6. Ide` : Man kunne måske lave helstegt pattegris til
høstfest eller Sankt Hans et år.

Det kunne være smart at få lavet en grill af en
gammel olietank.

Afrunding : Er der nogen, der hjælper / vil hjælpe Johannes
( vores webmaster )

Søren finder en dato for nyt møde i beg. af 2009

Venlig hilsen Kirsten