Ref.af best.møde 18.03.2008

Lørup Beboerforening

Bestyrelsesmøde hos Kirsten d. 18. marts 2008 kl. 19.30

Fremmødte: Hilde, Søren, Kurt og Kirsten.

Mangler : Hans og Anne. Grethe havde sendt afbud

Siden sidst: Vores faste punkt. En blanding af forskelligt. Ide’ om vejføring bag det gamle slagterhus , altså fra Egsmarkvejen ud på Lørupvej , da hjørnet er meget skarpt og evt en videreførsel af Lørupvejen op på Nørrevangsvej og munde ud på “hjørnet” -måske en ide på generalforsamlingen. Endvidere er Lomholts hus blevet solgt , men de nye folk er ikke flyttet ind endnu. Så blev dagsordnen ellers fulgt :

1. Information fra lokalrådet :
Søren oplyser, at Egsmarkvejen står højt på listen over veje der skal renoveres. Johannes har gjort et stort stykke arbejde om Lørup, lagt ind på hjemmesiden.
Der har været borgermøde om kulturhus i Ryslinge, for eks. udvidelse af forsamlingshuset med cafeer, bio og rum til småkoncerter.

2. Fibernet:
Ikke hele Lørup er med, men nok til at det bliver til noget. Det er privat initiativ og har ikke noget med beboerforeningen at gøre.

3. Legeplads:
Arbejdet med legepladsen er uddelegeret til legepladsudvalget. Der er ikke sket noget det sidste års tid. Kurt sprøjter den for ukrudt ved lejlighed

4. Beboerblad :
Indeholder igen forside med hus.
Siden sidst: Oplysning om generalforsamling (på valg Hilde, Hans og supleanter Kurt+Anne) (Søren + Kirsten bliver)
Generalforsamlingen foregår igen hos Hilde, d. 26/5 kl. 19.30.
Kalender: (Sankt Hans 23/6, Legeplads-arbejdsdag 8/6 kl. 10-14, Æblemostdag i september og Adventskransbinding hos Kurt kl. 13 d. 29/11 ) .

Hilde laver layout og Søren trykker.
Søren tager projektor og computer med til generalforsamling, så de alle kan se, hvad Johannes har lavet.

Hilde bringer girokort ud og til forskel fra sidste år kommer bladet ud senere. (dog senest”omkring 1.maj)

Apropos 1.maj, så ønskes Hilde tillykke med den rundedag!l

Venlig hilsen

KIRSTEN